Nieuwe drempelwaarden Europese aanbestedingen zijn gepubliceerd

In het Publicatieblad van de Europese Unie van 11 november 2021 (Pb EU L 398) zijn de drempelbedragen voor Europese aanbestedingen bekend gemaakt. De bedragen zijn exclusief BTW en gelden vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

De drempelbedragen zijn licht gestegen ten opzichte van de huidige drempelwaarden.