Preadvies oplossingen gebiedsontwikkeling tijdens de stikstofcrisis, 9 december VBR Jaarvergadering

Tijdens de VBR Jaarvergadering op 9 december a.s. staat de stikstofproblematiek in gebiedsontwikkeling centraal. Omdat de inmiddels in werking getreden Wet stikstofreductie en natuurherstel maar in beperkte mate een uitweg in de stikstofcrisis biedt, schreven Willem Bosma, Co Verdaas (hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft) en Marieke Kaajan (ENVIR advocaten) een preadvies, waarin zij in gaan op de vraag hoe deze uitweg wel kan worden gevonden. Zij richten zich daarbij op gebiedsontwikkeling en op het omgevingsrecht.

Een panel van deskundigen, bestaande uit Resianne Dekker (Manager Policy & Planning Havenbedrijf Rotterdam N.V.), Ralph Frins (universitair docent Radboud Universiteit Nijmegen) en Arjen de Snoo (DLA Piper advocaten) zal op het preadvies reflecteren.

De discussie tussen preadviseurs en deskundigenpanel zal worden geleid door Jeroen Huijben (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Mis deze bijeenkomst niet! Meer informatie vindt u op de website van het Instituut voor Bouwrecht.

Deze bijeenkomst wordt tevens online (real-time en interactief) aangeboden. Indien u de bijeenkomst online wilt volgen dan kunt u zich aanmelden via deze link.