Ruben Wiegerink op het podium van het Concertgebouw in gesprek met Wouter Kurpershoek

Ruben Wiegerink zat op een wel heel bijzondere plek voor de Academie voor de Rechtspraktijk: het podium van het Concertgebouw in Amsterdam! In gesprek met Wouter Kurpershoek heeft Ruben twee arresten van de Hoge Raad besproken.

De eerste zaak betreft de incidentele vordering in cassatie tot zekerheidsstelling voor de proceskosten. (Arrest van de Hoge Raad van 23 april 2021) Partijen die in Nederland een vordering instellen en die niet in Nederland wonen of gevestigd zijn, moeten op vordering van de wederpartij zekerheid stellen voor de proceskosten waarin zij zouden kunnen worden veroordeeld. In dit arrest beslist de Hoge Raad dat die verplichting niet ziet op de proceskosten uit een eerdere instantie waarin die niet in Nederland gevestigde partij is veroordeeld, maar die hij niet heeft betaald.

Terug te kijken via: https://www.avdr.nl/legalflix/avdr-tv/zoeken/Legalflix-21-510

De tweede zaak gaat over de schadeloosstelling die werd toegekend vanwege de onteigening van een deel van een landgoed. De schadeloosstelling werd niet opgehoogd met waarde van na de onteigening gerooide bomen. Hoewel de bomen na de onteigening te gelde kunnen worden gemaakt, was de waarde daarvan al begrepen in de waarde van het landgoed, die moest worden vergoed. Daarnaast was de bepaling van de waardevermindering van het overblijvende aan de orde.

Terug te kijken via: https://www.avdr.nl/legalflix/avdr-tv/zoeken/Legalflix-21-511