Van der Feltz advocaten in PropertyNL Top Vastgoedjuristen 2021; verwacht groei in duurzame gebiedsontwikkeling

PropertyNL heeft de resultaten van het jaarlijkse onderzoek gepubliceerd. Ook in 2021 is ons kantoor vermeld in de Top Vastgoedjuristen in het magazine van september, op basis van onderzoek naar de omvang van onze vastgoedpraktijk. Afgelopen jaar zagen wij groei in het aantal transacties, met name op het gebied van sale-and-lease-back. Voor komend jaar zal dit niet anders zijn, naar verwachting. Ook verwachten wij groei in projecten op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling, waarbij opwekking van energie uit duurzame energiebronnen als zon, wind, aardwarmte en biomassa aan de orde is.

Met een integraal projectteam helpen wij onze cliënten om deze projecten mogelijk te maken. Onze gespecialiseerde advocaten werken hierbij samen in een team, ieder vanuit hun eigen expertise, en adviseren over uiteenlopende juridische aspecten, zoals de huidige en toekomstige warmtewetgeving (nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening), aansluitplichten, bodemenergiewetgeving, ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht, aanbestedingsrecht, staatssteunrecht, joint venture overeenkomsten, wet-en regelgeving voor de productie van waterstof etc.

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met Marc Houweling.