Jacques Sluysmans ontvangt koninklijke onderscheiding

Jacques Sluysmans, partner bij Van der Feltz advocaten, is op 16 september 2021 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens de lustrumviering van de door hem opgerichte Vereniging voor Onteigeningsrecht ontving hij de koninklijke onderscheiding vanwege zijn uitzonderlijke maatschappelijke verdiensten. Al vele jaren is hij werkzaam als advocaat en rechtbankdeskundige in onteigeningszaken. In 2011 is Jacques gepromoveerd op het proefschrift 'De vitaliteit van het schadeloosstellingsrecht in onteigeningszaken’. In 2013 werd hij bijzonder hoogleraar Onteigeningsrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Hij ontving de onderscheiding wegens de grote bijdrage die hij geleverd heeft aan de ontwikkeling van het onteigeningsrecht in Nederland. Naast zijn professoraat, is hij oprichter en voorzitter van de Vereniging voor Onteigeningsrecht, voorzitter van de Vereniging voor Bouwrecht, rechtbankdeskundige in onteigeningszaken en (cassatie)advocaat bij Van der Feltz advocaten. In zijn hoedanigheid van hoogleraar heeft Jacques onder andere een groot rechtsvergelijkend onderzoek naar het onteigeningsrecht opgezet en geleid, heeft hij een postacademische leergang Onteigeningsrecht ontwikkeld en is hij lid van de internationale Expert Group on Expropiation.

Jacques wordt geroemd om de kruisbestuiving tussen wetenschap en praktijk die hij in de uitoefening van zijn werkzaamheden weet te bewerkstelligen. Onteigening is een zeer ingrijpende maatregel, maar soms onvermijdelijk in die gevallen waarin het algemeen belang zwaarder weegt dan het individueel belang. Zaak is dan wel dat de te onteigenen partij adequate rechtsbescherming geniet en de schade wegens onteigening (volledig) wordt vergoed. Jacques heeft zich de voorbije jaren met succes ingespannen om te bewerkstelligen dat ook in de nieuwe onteigeningsregels van de Omgevingswet in elke onteigeningsprocedure de rechterlijke betrokkenheid blijft gewaarborgd.

Het onderwerp onteigening is juist op dit moment bijzonder actueel. Dat blijkt wel uit het feit dat Jacques de afgelopen weken meerdere malen in de media is verschenen, onder meer over de nieuwe onteigeningsregels in de aanstaande Omgevingswet en de mogelijke onteigening van boeren als gevolg van de stikstofproblematiek (o.a. NRC, Volkskrant, Met het Oog op Morgen, Het Financieel Dagblad, The Guardian).

Heeft u vragen over onteigening? Neemt u dan contact met ons op.