Michelle de Rijke in interview Mr.Magazine over waterstof: "Het is niet nodig om te wachten. Veel dingen kunnen al, bijvoorbeeld vergunningen aanvragen. Dus begin maar vast.”

Er bestaat een groeiende internationale consensus dat waterstof op schaal nodig zal zijn als landen de klimaatdoelstellingen van de Overeenkomst van Parijs willen halen. In Nederland past de productie van groene waterstof in de afspraken die gemaakt zijn in het Klimaatakkoord (juni 2019) en de Kabinetsvisie Waterstof (maart 2020). De ontwikkeling en productie van waterstof staan echter voor een flink aantal juridische uitdagingen.

In dit interview met Mr. Magazine geeft Michelle de Rijke inzicht in de juridische vraagstukken die spelen rondom waterstof, waarbij ze benadrukt dat het in de energiesector niet alleen gaat om energierechtelijke vragen.

Je hebt te maken met omgevingsrecht (milieurecht, bestemmingsplannen, et cetera), aanbestedingsrecht, fiscale vragen (er is nu geen energiebelasting op waterstof), mijnbouwrecht, subsidies, bestuursrecht en civielrechtelijke vragen.” Met dat laatste doelt De Rijke op contractuele vragen, bijvoorbeeld of er sprake is van wanprestatie als een compressor die deel uitmaakt van het waterstofstation niet voldoet aan de specificaties. Daardoor kan subsidie in gevaar komen."

Bij Van der Feltz advocaten werken wij in multidisciplinaire teams met gespecialiseerde advocaten en zorgen wij voor geïntegreerde adviezen om onze cliënten te helpen waterstofprojecten te realiseren.

Wilt u meer weten? Neemt u dan gerust contact met ons op.