Pauline van Aardenne over stikstof en de baanbrekende uitspraak van het Hof van Justitie van 14 januari 2021: toegang tot de rechter in milieuzaken (Varkens in Nood)

De Academie voor de Rechtspraktijk was on tour in Den Haag. Pauline van Aardenne, senior advocaat bij Van der Feltz advocaten, stapte in om 2 belangrijke uitspraken te bespreken in een video: 'Hof van Justitie 14 januari 2021: personenfuik van de baan, milieu-organisaties voortaan onbelemmerd naar de rechter' en Raad van State 20 januari 2021, een belangrijke uitspraak over stikstof.

De video's zijn in het magazine van de AvdR te bekijken vanaf bladzijde 37 .

Over de baanbrekende uitspraak van het Hof van Justitie van 14 januari 2021 (toegang tot de rechter in milieuzaken; Varkens in Nood) zegt zij:

"Bij besluit van 27 juli 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant het verzoek van BMF en Natuurmonumenten om intrekking van de op 19 december 2013 aan De Logt verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor de wijziging en uitbreiding van een varkenshouderij, afgewezen. Deze zaak gaat over de afwijzing van een verzoek van BMF en Natuurmonumenten om de natuurvergunning voor de varkenshouderij van De Logt in te trekken. De rechtsvraag die de Afdeling in deze uitspraak moet beantwoorden is onder welke omstandigheden een natuurvergunning kan of moet worden ingetrokken en welke eisen aan de motivering van een beslissing op een verzoek om intrekking of wijziging van een natuurvergunning worden gesteld. Verder gaat de Afdeling in de uitspraak in op de betekenis van de wijziging van de vergunningplicht per 1 januari 2020 voor projecten die gebruik maken van intern salderen"