Blogs

 • 26 september 2017

  Aansprakelijkheid accountant, verhouding tussen tucht- en civiele rechter

  De Hoge Raad heeft op 22 september jl. een interessant arrest gewezen over de verhouding tussen het oordeel van de tuchtrechter en de civiele rechter. De Hoge Raad stelt voorop dat de civiele rechter niet is gebonden aan uitspraken van de tuchtrechter. Dat is al jaren vaste rechtspraak.

 • 31 augustus 2017

  De Afdeling gaat om: het begrip “emissiegegevens” moet ruimer worden uitgelegd

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) oordeelt in een uitspraak van 16 augustus 2017 dat het begrip emissiegegevens ruimer moet worden uitgelegd dan zij voorheen deed.

 • 29 augustus 2017

  Wob-verzoek; het belang van een nauwgezette formulering

  De Afdelingsuitspraak van 22 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:759) geeft helder weer dat een Wob-verzoeker er verstandig aan doet een verzoek om informatie als bedoeld in artikel 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur, nauwgezet te formuleren. De bewoording van een Wob-verzoek bepaalt namelijk de zoekslag die een bestuursorgaan moet maken om na te gaan of de verzochte informatie onder hem berust, en in aansluiting daarop, wat de inhoud en motivering van een Wob-besluit dient te zijn.

 • 22 augustus 2017

  Nieuwe lijn Afdeling: illegaal gebruik telt niet mee voor de start van de tienjaarstermijn van tijdelijke kruimelvergunning

  In de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2212 gaat het om de vraag of bij het bepalen van de maximale tijdsduur van een tijdelijke kruimelvergunning ook gekeken moet worden naar de voorafgaande periode waarin illegaal van de bestemming werd afgeweken. Aan de orde is een tijdelijke omgevingsvergunning voor de bouw en het gebruik van twee chalets op een recreatiepark in de gemeente Gemert-Bakel. De bewuste chalets zijn al meer dan tien jaar zonder vergunning aanwezig en in gebruik.

 • 31 juli 2017

  Slagschaduw, geluid en de WOZ-waarde bij planschade door windparken

  Voor de vraag of sprake is van planschade moet een planologische vergelijking worden gemaakt. Ook moet uiteraard sprake zijn van schade. Die planschade kan bijvoorbeeld een waardedaling van de woning zijn. De taxatie van schade veroorzaakt door windmolens blijkt in de praktijk vaak lastig te zijn. In dit blogbericht ga ik naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 26 juli 2017 in op een aantal aspecten die een rol spelen bij het bepalen van de planschadevergoeding.

 • 20 juli 2017

  De intensiteit van een jetblast

  Op het strand Maho Beach is afgelopen week een 57-jarige vrouw omgekomen, nadat zij door een zogenoemde jetblast van een vertrekkend vliegtuig omver is geblazen en met haar hoofd op een betonblok terecht is gekomen. Maho Beach staat bekend vanwege haar ligging direct naast de startbaan waar vliegtuigen extreem laag overkomen en vertrekkende vliegtuigen met hun straalmotoren een jetblast veroorzaken. Bij een jetblast komt een enorme luchtstroom vrij uit de motoren van een vertrekkend vliegtuig, die krachtig genoeg is om iemand omver te blazen.

  Dit treurige voorval is voor mij aanleiding om nogmaals aandacht te besteden aan de vraag in hoeverre gewaarschuwd moet worden voor gevaarlijke situaties.

   

 • 11 juli 2017

  Proces over beëindiging muziekuitgave-contracten Golden Earring wordt vervolgd

  Het hof moet opnieuw beoordelen of de leden van popgroep Golden Earring de muziekuitgave-overeenkomsten kunnen beëindigen die zij gedurende de periode 1971-1991 hebben gesloten met de uitgeverij van Willem van Kooten (Nanada). Dat heeft de Hoge Raad op 7 juli jl (ECLI:NL:HR:2017:1270) beslist.

   

 • 06 juli 2017

  Formele rechtskracht te omzeilen via de burgerlijke rechter?

  De burgerlijke rechter biedt rechtsbescherming als een toezegging van een bestuursorgaan niet wordt nagekomen. Recent heeft het Gerechtshof Amsterdam hierover een belangwekkend arrest na verwijzing gewezen.