Blogs

 • 29 augustus 2017

  Wob-verzoek; het belang van een nauwgezette formulering

  De Afdelingsuitspraak van 22 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:759) geeft helder weer dat een Wob-verzoeker er verstandig aan doet een verzoek om informatie als bedoeld in artikel 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur, nauwgezet te formuleren. De bewoording van een Wob-verzoek bepaalt namelijk de zoekslag die een bestuursorgaan moet maken om na te gaan of de verzochte informatie onder hem berust, en in aansluiting daarop, wat de inhoud en motivering van een Wob-besluit dient te zijn.

 • 22 augustus 2017

  Nieuwe lijn Afdeling: illegaal gebruik telt niet mee voor de start van de tienjaarstermijn van tijdelijke kruimelvergunning

  In de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2212 gaat het om de vraag of bij het bepalen van de maximale tijdsduur van een tijdelijke kruimelvergunning ook gekeken moet worden naar de voorafgaande periode waarin illegaal van de bestemming werd afgeweken. Aan de orde is een tijdelijke omgevingsvergunning voor de bouw en het gebruik van twee chalets op een recreatiepark in de gemeente Gemert-Bakel. De bewuste chalets zijn al meer dan tien jaar zonder vergunning aanwezig en in gebruik.

 • 31 juli 2017

  Slagschaduw, geluid en de WOZ-waarde bij planschade door windparken

  Voor de vraag of sprake is van planschade moet een planologische vergelijking worden gemaakt. Ook moet uiteraard sprake zijn van schade. Die planschade kan bijvoorbeeld een waardedaling van de woning zijn. De taxatie van schade veroorzaakt door windmolens blijkt in de praktijk vaak lastig te zijn. In dit blogbericht ga ik naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 26 juli 2017 in op een aantal aspecten die een rol spelen bij het bepalen van de planschadevergoeding.

 • 20 juli 2017

  De intensiteit van een jetblast

  Op het strand Maho Beach is afgelopen week een 57-jarige vrouw omgekomen, nadat zij door een zogenoemde jetblast van een vertrekkend vliegtuig omver is geblazen en met haar hoofd op een betonblok terecht is gekomen. Maho Beach staat bekend vanwege haar ligging direct naast de startbaan waar vliegtuigen extreem laag overkomen en vertrekkende vliegtuigen met hun straalmotoren een jetblast veroorzaken. Bij een jetblast komt een enorme luchtstroom vrij uit de motoren van een vertrekkend vliegtuig, die krachtig genoeg is om iemand omver te blazen.

  Dit treurige voorval is voor mij aanleiding om nogmaals aandacht te besteden aan de vraag in hoeverre gewaarschuwd moet worden voor gevaarlijke situaties.

   

 • 11 juli 2017

  Proces over beƫindiging muziekuitgave-contracten Golden Earring wordt vervolgd

  Het hof moet opnieuw beoordelen of de leden van popgroep Golden Earring de muziekuitgave-overeenkomsten kunnen beëindigen die zij gedurende de periode 1971-1991 hebben gesloten met de uitgeverij van Willem van Kooten (Nanada). Dat heeft de Hoge Raad op 7 juli jl (ECLI:NL:HR:2017:1270) beslist.

   

 • 06 juli 2017

  Formele rechtskracht te omzeilen via de burgerlijke rechter?

  De burgerlijke rechter biedt rechtsbescherming als een toezegging van een bestuursorgaan niet wordt nagekomen. Recent heeft het Gerechtshof Amsterdam hierover een belangwekkend arrest na verwijzing gewezen.

 • 03 juli 2017

  Mag het een onsje meer zijn? Leges omgevingsvergunning

  Stel u koopt een pond kaas bij de kaasboer. De kaas kost € 10 per pond. De kaasboer snijdt een stuk kaas af en vraagt u “mag het een onsje meer zijn?”. U gaat daarmee akkoord en verneemt vervolgens dat de totaalprijs (voor 6 ons kaas) € 20 bedraagt. De prijs is dus niet evenredig hoger door dat onsje meer. Wat zou u doen? U zou denk ik bezwaar maken en zeggen, “maar dat is onredelijk en willekeurig! Ik weiger twee keer zoveel te betalen.” Dat is dan ook precies wat een projectontwikkelaar aangaf toen hij ruim twee keer zoveel leges aan de gemeente moest betalen doordat het gebouw dat hij wilde bouwen een klein beetje meer kostte. Uiteindelijk moest de Hoge Raad zich over de zaak buigen. Ook benieuwd hoe dat afliep?

 • 28 juni 2017

  Aansprakelijkheid windparkexploitanten voor onrechtmatige hinder door windparken

  Na het klimaatakkoord van Parijs zijn vrijwel alle landen van de wereld ervan overtuigd dat duurzame energie de toekomst is. Ook de uitslag van de verkiezingen van maart 2017 kan worden gezien als een aanwijzing dat steeds meer mensen voor verduurzaming van de energievoorzieningen zijn.

  Dat betekent echter niet dat duurzame energieprojecten zonder slag of stoot tot stand komen. Met enige regelmaat wordt geprocedeerd tegen windparken en met de steeds verdere opkomst van zonneparken groeit ook daartegen het verzet. In essentie lijkt de huidige situatie erop neer te komen dat duurzame energie wel de sympathie heeft van veel mensen, maar dat het ook weer niet de bedoeling is dat deze duurzame energie in de buurt van hun woning of bedrijf opgewekt wordt. Daardoor is onwaarschijnlijk dat de doelstelling voor wind op land wordt gehaald.

  Indien bewoners, bedrijven of belangengroeperingen windparken tegen willen houden, vechten zij met enige regelmaat de besluiten van de overheid aan die dergelijke energieprojecten mogelijk maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om toestemmingen op grond van de Wet natuurbescherming, planologische besluitvorming, omgevingsvergunningen en Waterwetvergunningen.