Blogs

  • 30 januari 2017

    Onteigende is geen rente verschuldigd over het terug te betalen voorschotbedrag

    In het arrest van de Hoge Raad van 27 januari 2017 heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de vraag of een onteigende gehouden is de wettelijke rente te betalen aan de onteigenaar als uiteindelijk blijkt dat het voorschot op de schadeloosstelling hoger is dan de uiteindelijke schadeloosstelling. De Hoge Raad beslist dat dit niet het geval is en gaat daarmee ‘om’ ten opzichte van zijn eerdere jurisprudentie.