Blogs

 • 20 juli 2017

  De intensiteit van een jetblast

  Op het strand Maho Beach is afgelopen week een 57-jarige vrouw omgekomen, nadat zij door een zogenoemde jetblast van een vertrekkend vliegtuig omver is geblazen en met haar hoofd op een betonblok terecht is gekomen. Maho Beach staat bekend vanwege haar ligging direct naast de startbaan waar vliegtuigen extreem laag overkomen en vertrekkende vliegtuigen met hun straalmotoren een jetblast veroorzaken. Bij een jetblast komt een enorme luchtstroom vrij uit de motoren van een vertrekkend vliegtuig, die krachtig genoeg is om iemand omver te blazen.

  Dit treurige voorval is voor mij aanleiding om nogmaals aandacht te besteden aan de vraag in hoeverre gewaarschuwd moet worden voor gevaarlijke situaties.

   

 • 06 juli 2017

  Formele rechtskracht te omzeilen via de burgerlijke rechter?

  De burgerlijke rechter biedt rechtsbescherming als een toezegging van een bestuursorgaan niet wordt nagekomen. Recent heeft het Gerechtshof Amsterdam hierover een belangwekkend arrest na verwijzing gewezen.

 • 11 juli 2017

  Proces over beëindiging muziekuitgave-contracten Golden Earring wordt vervolgd

  Het hof moet opnieuw beoordelen of de leden van popgroep Golden Earring de muziekuitgave-overeenkomsten kunnen beëindigen die zij gedurende de periode 1971-1991 hebben gesloten met de uitgeverij van Willem van Kooten (Nanada). Dat heeft de Hoge Raad op 7 juli jl (ECLI:NL:HR:2017:1270) beslist.

   

 • 03 juli 2017

  Mag het een onsje meer zijn? Leges omgevingsvergunning

  Stel u koopt een pond kaas bij de kaasboer. De kaas kost € 10 per pond. De kaasboer snijdt een stuk kaas af en vraagt u “mag het een onsje meer zijn?”. U gaat daarmee akkoord en verneemt vervolgens dat de totaalprijs (voor 6 ons kaas) € 20 bedraagt. De prijs is dus niet evenredig hoger door dat onsje meer. Wat zou u doen? U zou denk ik bezwaar maken en zeggen, “maar dat is onredelijk en willekeurig! Ik weiger twee keer zoveel te betalen.” Dat is dan ook precies wat een projectontwikkelaar aangaf toen hij ruim twee keer zoveel leges aan de gemeente moest betalen doordat het gebouw dat hij wilde bouwen een klein beetje meer kostte. Uiteindelijk moest de Hoge Raad zich over de zaak buigen. Ook benieuwd hoe dat afliep?

 • 28 juni 2017

  Aansprakelijkheid windparkexploitanten voor onrechtmatige hinder door windparken

  Na het klimaatakkoord van Parijs zijn vrijwel alle landen van de wereld ervan overtuigd dat duurzame energie de toekomst is. Ook de uitslag van de verkiezingen van maart 2017 kan worden gezien als een aanwijzing dat steeds meer mensen voor verduurzaming van de energievoorzieningen zijn.

  Dat betekent echter niet dat duurzame energieprojecten zonder slag of stoot tot stand komen. Met enige regelmaat wordt geprocedeerd tegen windparken en met de steeds verdere opkomst van zonneparken groeit ook daartegen het verzet. In essentie lijkt de huidige situatie erop neer te komen dat duurzame energie wel de sympathie heeft van veel mensen, maar dat het ook weer niet de bedoeling is dat deze duurzame energie in de buurt van hun woning of bedrijf opgewekt wordt. Daardoor is onwaarschijnlijk dat de doelstelling voor wind op land wordt gehaald.

  Indien bewoners, bedrijven of belangengroeperingen windparken tegen willen houden, vechten zij met enige regelmaat de besluiten van de overheid aan die dergelijke energieprojecten mogelijk maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om toestemmingen op grond van de Wet natuurbescherming, planologische besluitvorming, omgevingsvergunningen en Waterwetvergunningen.

   

 • 26 juni 2017

  De Nederlandse Staat kan niet gedwongen worden om meer asielzoekers uit Italië en Griekenland op te nemen

  Dat heeft het Gerechtshof Den Haag onlangs bij arrest in kort geding van 20 juni 2017 (ECLI:NL:GHDHA:2017:1664) beslist naar aanleiding van het hoger beroep dat de Stichting “We Gaan Ze Halen” had ingesteld tegen het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag d.d. 24 maart 2017.

 • 20 juni 2017

  Succesvol beroep op het vertrouwensbeginsel

  In haar uitspraak van 14 juni 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1584) heeft de Afdeling een beroep op het vertrouwensbeginsel en gelijkheidsbeginsel gehonoreerd: de vergunningaanvraag van appellant voor vergroting van zijn vaste plaats op Albert Cuypmarkt mag niet mogen worden afgewezen.

 • 07 juni 2017

  De Nederlandse Staat is niet aansprakelijk voor algemeen toezichtsfalen op naleven van het asbestverbod

  Dit is de eerste zaak waarin een asbestslachtoffer de Staat aansprakelijk heeft gesteld, niet als werkgever of in verband met een van de tegemoetkomingsregelingen, maar in verband met algemeen toezichtsfalen.