Flexibeler staatssteunregels vanwege gevolgen coronavirus

17-03-2020

De Europese Commissie (“de Commissie”) toont daadkracht door de staatssteunregels te versoepelen met het oog op de verstrekkende economische gevolgen van het coronavirus.

Nadat op 13 maart 2020 al een Mededeling door de Commissie is goedgekeurd waarin de bestaande staatssteunmogelijkheden zijn opgenomen, heeftt de Commissie op 17 maart 2020 een nieuw pakket aan staatssteunmaatregelen aangekondigd. De Commissie heeft de lidstaten een ontwerpvoorstel ter raadpleging toegezonden om een ernstige verstoring in de economie van de EU op te heffen. EU-commissaris Vestager heeft de nieuwe maatregelen in een verklaring toegelicht.

Nieuw tijdelijk kader

Het nieuwe tijdelijke steunkader stelt de lidstaten in staat:

  • regelingen op te zetten voor rechtstreekse subsidies (of belastingvoordelen) tot €500.000,00 aan een onderneming, zodat zij aan haar dringende liquiditeitsbehoeften kan voldoen;
  • gesubsidieerde overheidsgaranties voor bankleningen te verlenen;
  • openbare en particuliere leningen met gesubsidieerde rentevoeten mogelijk te maken; en,
  • de steun via de banksector te verstrekken aan degenen voor wie die is bestemd, in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf.Het tijdelijke kader geeft aanwijzingen over hoe eventuele onrechtmatige reststeun aan de banken tot een minimum kan worden beperkt in overeenstemming met de EU-regels. indien de lidstaten besluiten de steun via de banken naar de reële economie door te sluizen, gaat het om rechtstreekse steun aan de klanten van de banken, niet aan de banken zelf.

Het gaat expliciet om aanvullende regels, die gelden naast de al bestaande staatssteunfaciliteiten. De nieuwe maatregelen gelden voor ondernemingen die na 31 december 2019 in moeilijkheden zijn geraakt. Zij komen aanmerking voor steun op grond van dit tijdelijke steunkader. Dit moet ervoor zorgen dat het tijdelijke steunkader niet wordt gebruikt voor steun aan de belastingbetaler die geen verband houdt met de corona-uitbraak. Verder voorziet het tijdelijke steunkader ook in algemene transparantieverplichtingen

Compensatie kan volgens Vestager met name nuttig zijn ter ondersteuning van sectoren die bijzonder hard zijn getroffen. Zij wijst in het bijzonder op de Europese luchtvaartsector. Er worden door de Commissie modellen online gezet om de werkzaamheden te vergemakkelijken voor het ontwerpen van maatregelen om de gevolgen van de corona-uitbraak aan te pakken. De Commissie heeft een mailbox en een speciale telefoonlijn voor de lidstaten ingesteld, die zeven dagen per week open is.

Heeft u heeft vragen over de gevolgen van het coronavirus voor uw organisatie en bedrijfsvoering? U kunt (24/7) contact opnemen met onze Corona Helpdesk via corona@feltz.nl. Wij hebben een multidisciplinair team samengesteld dat het juridische speelveld overziet en uw organisatie zowel commercieel strategisch als beleidsmatig op weg zal helpen. Graag helpen wij u snel op weg met antwoorden op uw vraagstukken die zullen leven omtrent aansprakelijkheid, contractuele verplichtingen, staatssteun en ruimtelijke ordenings- en vergunningsaspecten van uw activiteiten en projecten. Weet ons ook beschikbaar voor de openbare orde aspecten die nu in het bijzonder opgeld doen, waaronder begrepen maatregelen in verband met rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio’s).

 

Bij vragen over staatssteun kunt u ook contact opnemen met Ruben Wiegerink (wiegerink@feltz.nl).