UAV-GC 2020 in zicht

18-02-2020

In 2020 lijken ze er nu echt te komen: de UAV-GC 2020. De actualisering van de UAV-GC 2005 ligt, mede vanwege de grote betrokkenheid van diverse stakeholders, al een aantal jaar op tafel en publicatie van deze vernieuwde voorwaarden – de UAV-GC 2020 – is nu echt in zicht.

Tijdens de herzieningsoperatie van de UAV-GC 2005 is naar voren gekomen dat aan het stelsel van deze voorwaarden niet veel mankeert. Complicaties treden vooral op bij de toepassing van de UAV-GC, waarover afgelopen jaar een blog verscheen, en in het herzieningstraject wordt dan ook met name gezocht naar oplossingen voor de problemen met informatievoorziening en aansprakelijkheid.


Daarnaast is inmiddels duidelijk geworden dat het gebruik van de UAV-GC als standaardvoorwaarden bij aanbestedingen voor complexe projecten de bestaande problemen versterkt. Enerzijds dienen bij aanbestedingen prijzen en voorwaarden in een vroeg stadium te worden vastgelegd, waarbij slechts beperkte afstemming over de opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mogelijk is. Anderzijds komt een UAV-GC contract nu juist het best tot zijn recht wanneer opdrachtgever en opdrachtnemer de opdracht deugdelijk hebben uitgewerkt.

Een mogelijke oplossing hiervoor is de tweefasen-aanbesteding. Bij deze wijze van aanbesteden vindt ná de aanbesteding overleg plaats tussen de opdrachtgever en de winnende opdrachtnemer over onder andere het ontwerp (de zogenaamde concretiseringsfase), met als gevolg dat er ruimte voor afstemming tussen partijen ontstaat. Pas na dit overleg vindt definitieve prijsbepaling van de opdracht plaats. Het resultaat van de concretiseringsfase kan een doordachte vraagspecificatie zijn, die precies past binnen de UAV-GC. Volgens deze voorwaarden stelt de opdrachtgever namelijk een vraagspecificatie op en is de opdrachtnemer vervolgens verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als de uitvoering (design and construct). Een groot voordeel van de tweefasen-aanbesteding is dat de prijs op een moment wordt vastgesteld wanneer meer duidelijkheid bestaat over de risico’s in de uitvoering van de opdracht. Zo zouden tegenvallers (en faalkosten) in de bouw mogelijk meer dan nu kunnen worden voorkomen. Daar staat echter tegenover dat de prijs tot stand komt na de aanbesteding en dus buiten de concurrentie.

De geactualiseerde versie van de UAV-GC pakt de bestaande knelpunten aan. In combinatie met de tweefasen-aanbesteding mag worden verwacht dat zich een stuk minder problemen rondom de UAV-GC zullen voordoen. De publicatie van de UAV-GC 2020 staat voor medio dit jaar gepland. Uiteraard houden we u daarvan op de hoogte.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog of over het werken met de huidige versie van de UAV-GC? Neem dan contact met ons op, wij staan u graag te woord.