Actualisering UAV-GC 2005; de UAV-GC 2019 komt er aan

16-01-2019

Na 13 jaar worden de Uniforme Administratieve Voorwaarden – Geïntegreerde Contracten 2005 (UAV-GC 2005) geactualiseerd. Kenmerkend van de UAV-GC – de set algemene voorwaarden als variant op de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) als set algemene bouwvoorwaarden voor traditionele (RAW-)bestekken - is dat de combinatie ontwerp (design) en uitvoering (build/construct) bij de opdrachtnemende marktpartij wordt gelegd. De UAV-GC legt bovendien veel verantwoordelijkheid bij de uitvoerende partij, zodat de opdrachtgever wordt ontzorgd. In ruim 25% van de bouwopdrachten wordt gebruik gemaakt van de UAV-GC (vgl. Aanbestedingsinstituut). De UAV-GC 2005 wordt beschouwd als een evenwichtig pakket van voorwaarden (Gids Proportionaliteit).

Volgens de UAV-GC stelt de opdrachtgever een vraagspecificatie op. Hierin werkt hij zijn verwachtingen voor het werk (functioneel omschreven) uit. Ook tijdens de uitvoering van het werk blijft hij – zij het op een minder actieve manier dan op basis van de UAV – betrokken. Een opdrachtgever zal wijzigingen in de vraagspecificatie accepteren of opdragen, of zaken tijdens de bouw toetsen of keuren. De opdrachtnemer onder de UAV-GC zal worden geconfronteerd met een risicoverdeling die verder strekt dan dat hij gewend is onder de UAV.

Terwijl de UAV-GC 2005 op grond van de Gids Proportionaliteit in beginsel integraal dient te worden toegepast op bouwcontracten, blijken afwijkingen in de praktijk eerder regel dan uitzondering. Die afwijkingen houden niet zelden verband met een scheve risicoverdeling, zaken rondom de bodem, vergunningen, aansprakelijkheid, etc. Opdrachtgevers proberen risico’s af te dekken door eisen te stellen aan de marktpartij terwijl die eisen geenszins in redelijke verhouding staan tot de af te dekken risico’s laat staan tot de aard en omvang van de opdracht, ofwel door een stortvloed aan informatie te verstrekken aan de marktpartij, die bovendien onvolledig, onjuist of voor velerlei uitleg vatbaar is. De risico’s worden (daarmee) niet gealloceerd bij de partij die de risico’s het best kan beheersen of beïnvloeden. Deze manier van contracteren leidt tot een onzeker en risicovol project en tot ongenoegen bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

In de geactualiseerde versie van de UAV-GC 2005 - de UAV-GC 2019 - zullen diverse knelpunten zoals die over risico’s en aansprakelijkheid het hoofd worden geboden. Daarnaast zal naar verwachting de nieuwe set algemene voorwaarden toegankelijker worden geformuleerd en het kwaliteitsmanagement (thans hoofdstuk 9) worden aangepast naar de huidige tijdsgeest.

De actualisatie van de UAV-CG 2005 – de UAV-GC 2019 - wordt uiterlijk in het tweede kwartaal van 2019 uitgebracht. Mocht u in de tussentijd vragen hebben over (werken met) de huidige versie van de UAV-GC of de knelpunten die - naar het zich laat aanzien - in de UAV-GC 2019 het hoofd zullen worden geboden, kom deze week langs bij onze specialisten op de InfraTech beurs in Ahoy Rotterdam (Hal 5 – openbare ruimte & mobiliteit, stand 5.302), of stuur ons een e-mail met uw vraag. Klik hier voor een gratis toegangskaart voor InfraTech.

Standaard op de hoogte blijven van onze juridische ervaringen? Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief! Heeft u een vraag voor één van de leden van ons team? Neem dan contact met ons op, wij staan u graag te woord.