Gasloos bouwen

15-01-2019

Sinds 1 juli 2018 is gasloos bouwen verplicht door de inwerkingtreding van de Wet Voortgang Energietransitie (hierna: ‘Wet Vet’). Het doel van deze wet is vermindering van CO2-uitstoot en het stimuleren van innovatie door eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld.


Ook bouwwerken die nu nog op gas zijn aangesloten, zullen in 2050 volledig duurzaam van energie moeten zijn voorzien met de idee dat tegen die tijd nauwelijks meer CO2 wordt uitgestoten; hiervoor zal onder meer de verbranding van aardgas moeten worden geminimaliseerd. Achtergrond van deze maatregelen is het klimaatakkoord van Parijs. Om de doelen te realiseren dienen ongeveer 200.000 woningen per jaar op een duurzame energievoorziening over te stappen.

Bij het realiseren van nieuwbouw mogen bouwwerken sinds 1 juli 2018 niet langer worden aangesloten op het gasnet. Bij uitzondering mocht dit voor 1 januari 2019 wel, maar hiervoor stelde de Wet Vet voorwaarden. De voorwaarde was dat het college van burgemeester en wethouders van een gemeente het gebied waar het bouwwerk zou worden gebouwd aanwees als gebied waar het gastransportnet strikt noodzakelijk was (om zwaarwegende redenen van algemeen belang). Ook was dit alleen mogelijk als de aanvraag om te bouwen was ingediend vóór 1 januari 2019.

Voor de praktijk geldt dat men niet meer verplicht is tot het aansluiten van te bouwen bouwwerken op het gasnet. Dit betekent per saldo dat álle nieuwe projecten gasloos gerealiseerd zullen moeten worden. Sterker, in 2050 zullen alle bouwwerken van het gas af moeten. Daarmee is het gasloos bouwen voor de bouwsector een grote opgaaf geworden.

Meer weten over gasloos bouwen? Kom deze week langs bij onze specialisten op de InfraTech beurs in Ahoy Rotterdam (Hal 5 – openbare ruimte & mobiliteit, stand 5.302), of stuur ons een e-mail met uw vraag. Klik hier voor een gratis toegangskaart voor InfraTech.

Standaard op de hoogte blijven van onze juridische ervaringen? Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief! Heeft u een vraag voor één van de leden van ons team? Neem dan contact met ons op, wij staan u graag te woord.