WhatsApp-berichten zijn te wobben

Sms- en WhatsApp-berichten die staan op zakelijke telefoons van ambtenaren mogen naar het oordeel van de rechtbank Midden-Nederland worden opgevraagd via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Uitsluitend WhatsApp- of sms-berichten op telefoons van ambtenaren met een abonnement op naam van hun werkgever vallen onder de Wob. Berichten die staan op privételefoons van ambtenaren niet. Hetzelfde geldt naar ik aanneem voor berichten op telefoons van bij de overheid gedetacheerde werknemers.

Op zich is de uitspraak niet verrassend nu (interne) e-mails eerder onder het begrip "documenten" in de zin van de Wob zijn gebracht (zie bijvoorbeeld Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 8 februari 2012, LJN: BV3221). Een WhatsApp- of sms-bericht bericht lijkt op een e-mail en is niets anders dan een bij een bestuursorgaan berustend document dat gegevens bevat. Dat een WhatsApp-bericht niet op de harde schijf of server van het overheidsorgaan staat, maar wordt verwerkt via de cloud is volgens de rechtbank in het huidige digitale tijdperk niet meer bepalend bij de vraag of sprake is van een bij het orgaan berustend document. Indien in een dergelijk bericht wordt gesproken over het onderwerp van het Wob-verzoek is het te “wobben”.

Ambtenaren moeten daar rekening mee houden. Indien er bezwaren bestaan dat een WhatsApp-bericht op enig moment openbaar gemaakt zou worden, kan het zaak zijn daartegen op voorhand voorzorgsmaatregelen te treffen. Uiteraard kan het bestuursorgaan ook voor WhatsApp-berichten zo nodig een beroep doen op de uitzonderingsbepalingen van de Wob.

Bron: Rechtbank Midden-Nederland 28-11-2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:5979

Auteur: Margot de Buck