Actueel

Onze advocaten volgen de ontwikkelingen en actualiteiten in de rechtsgebieden waarbinnen zij actief zijn op de voet. Dat uit zich niet alleen in de kwaliteit van hun dienstverlening, maar tevens in de publicaties die zij voor verschillende opiniërende media en vaktijdschriften schrijven en de cursussen die zij met grote regelmaat op verzoek van verschillende (opleidings)instellingen verzorgen. 

Daarnaast wordt vanuit kantoor regelmatig een nieuwsbrief verzonden waarin de actuele ontwikkelingen worden besproken, voorzien van commentaar.