Ronald Olivier
T+31 70 31 31 056
F+31 70 31 31 060
M+31 6 25 38 51 25
Eolivier@feltz.nl

VCARD LinkedIn Rechtsgebiedenregister

Secretary


Hélène Vreeswijk
T +31 70 31 31 051
E vreeswijk@feltz.nl

Ronald Olivier

senior associate

Ronald is a specialist in administrative law, environmental law and enforcement law. His clients come from both the private sector and the public sector, and include regulators, environmental protection agencies and special interest groups. Because of this, he is skilled at assessing the various interests involved in a situation and quickly finding concrete and clear solutions for his clients. In cases of relationship breakdown, he builds bridges between the various positions to reach as favourable a result as possible.

He regularly represents companies (particularly in the chemical sector) that find themselves dealing with changing regulations and administrative and criminal enforcement measures by criminal prosecutors or Dutch regulators (including environmental protection agencies, the SZW Inspectorate, ILT, Radiocommunications Agency and SodM). In addition, he assists provincial, regional and municipal bodies and environmental protection agencies with their enforcement activities. He is active in the energy law sector as well, often advising on and litigating administrative law and environmental law issues. He has extensive experience in matters relating to onshore and offshore gas production, biofuels, geothermal energy and wind energy.

After graduating from Leiden University with an LLM in Civil Law and an LLM in Constitutional Law and Administrative Law, Ronald worked at the Dutch law firm of Stibbe in Amsterdam for several years before bringing his expertise to Van der Feltz Advocaten in The Hague.

Ronald is the author of the article-by-article commentary in two parts of Kluwer’s Milieurecht Totaal: the Offshore Wind Energy Act and Chapter 17 of the Environmental Protection Act. He also writes the case annotations for various legal periodicals reporting on construction law cases (BR and TBR), administrative law cases (Gemeentestem) and others (OA).

He is a member of the subcommittee of the Dutch Wind Energy Association (NWEA) that handles environmental law issues arising out of onshore wind energy.

Industry focus

 • (Sustainable) energy
 • Industrial sector
 • Government

Areas of expertise

 • Constitutional and administrative law
 • Energy
 • Spatial planning and environmental law

Experience

Here are a few examples illustrating Ronald’s experience:

 • He has advised mining companies on onshore and offshore (test) drilling for natural gas and also litigated on their behalf
 • He has done the same regarding their production plans for natural gas production;
 • Large companies producing dangerous substances have retained his services to handle enforcement measures taken under environmental, safety and employment conditions legislation, including the Dangerous Substances Decree (BRZO), the ATEX directive, regulations relating to noxious emissions and unusual incidents, the Transport of Dangerous Substances Act, licensing requirements, environmental protection regulations (Activiteitensbesluit) and working conditions legislation;
 • Assisting provincial, regional and municipal governments and environmental agencies with various enforcement activities relating to unlicensed discharges of highly alarming substances;
 • Advising on the consequences of new environmental and other regulations, including emissions standards and sector-specific regulations applicable to a business;
 • Advising on permit issuance for projects causing nitrogen deposition (Nature Conservation Act);
 • Advising governments and environmental services on enforcement and other administrative law options in the situation of bankrupt factories (both actual and imminent);
 • Advising and litigating on seismic investigation permits for geothermal energy and natural gas;
 • Advising on spatial planning and zoning issues relating to wind parks;
 • He has also assisted with environmental permit applications.

Professional associations

 • Member of the Administrative Law Association (VAR)
 • Member of the Environmental Law Association
 • Member of the Dutch Energy Law Association (NeVER)
 • Member of the Construction Law Association (VBR)
 • Member of the Dutch Lawyers’ Association (NJV)
 • Member of the Leiden Legal Society (LJG)

Publications

Select year:
Name Title Published in
Ronald Olivier Noot bij RvS 26 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:598 (Handhavend optreden tegen curator kan alleen in zijn hoedanigheid van beheerder van de boedel) Gemeentestem september, afl. 7511, Gst. 2020/121
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 25 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2020:880 (Vernietiging bestemmingsplan vanwege ontbreken verankering uitgangspunt stikstofberekening dat tien van de tachtig recreatiewoningen met een cv-ketel worden u Jurisprudentie Milieurecht (JM), september, afl. 8, JM 2020/114
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 4 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:683 (Het moment van het opstellen van de passende beoordeling is het peilmoment voor de referentiesituatie) Jurisprudentie Milieurecht (JM), juli, afl. 7, JM 2020/99
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 4 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:682 (Aanleg van een nieuwe overnachtingshaven bij Lobith, met een tijdelijke stikstofdepositie van 3,13 mol/h/j en een permanente stikstofdepositie 0,03 mol/h/j, ka Jurisprudentie Milieurecht (JM), juli, afl. 7, JM 2020/100
Ronald Olivier Noot bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2019:5891 (Last onder dwangsom wegens ontbreken ‘natuurtoestemming’ onevenredig) Jurisprudentie Milieurecht (JM), april, afl. 4, JM 2020/56
Ronald Olivier Noot bij RVS 27 februari 2019 ECLI_NL_RVS_2019_466 (Relativering formele rechtskracht onherroepelijke handhavingsbesluiten in uitzonderlijke gevallen. (Tholen)) Bouwrecht (BR), februari, Nr. 6, BR 2019/38
Ronald Olivier Noot bij ABRvS 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2016 (Verjaring van bestuursrechtelijke dwangsommen. Invorderingsbeschikking, de aanmaning en het dwangbevel) Gemeentestem (Gst.), januari 2019, Afl. 7483, Gst. 2019/6
Ronald Olivier Noot bij ABRvS 14 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:860 (Belanghebbendebegrip, windpark, maximale tiphoogte, afstandscriterium) Bouwrecht (BR), juli 2018, Afl. 7, BR 2018/51
Lynn Kombrink, Ronald Olivier Noot bij ABRvS 28 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1057 (last onder dwangsom, herstel, overtreding, doel) Bouwrecht (BR), juli, Afl. 7, BR 2018/53
Ronald Olivier Noot bij Hoge Raad 20 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:236 (Onderhoud openbare weg. Strafrechtelijke immuniteit gemeente) Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), mei 2018, Nr. 5, TBR 2018/82
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:219 (Planschade, windturbine, schadeaspecten, WOZ-waarde, anderszins verzekerd) Overheid & Aansprakelijkheid (O&A), april 2018, Afl. 1, O&A 2018/4
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 2 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2086 (Openbaarmaking inspectiegegevens op website Inspectie SZW. Asbestovertredingen) Bouwrecht (BR), november 2017, Nr. 11, BR 2017/95
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 10 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1229 (Verjaring van bestuursrechtelijke dwangsommen. Stuiting door invorderingsbeschikking) Bouwrecht (BR), juli 2017, Nr. 7, BR 2017/58
Ronald Olivier Herplaatsing binnen de groep SDU Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP), maart 2017, Nr. 2, TAP 2017/67
Ronald Olivier Bestuurlijke boetes vol getoetst? Het evenredigheidsbeginsel en de hoogte van bestuurlijke boetes Ars Aequi maandblad (AA), mei 2014, Nr. 5, AA20140329