Francine van Vlijmen
T+31 70 31 31 064
F+31 70 31 31 060
M+31 6 218 864 47
Evanvlijmen@feltz.nl

VCARD LinkedIn

Secretary


Shanti Debisarun
T +31 70 31 31 069
E debisarun@feltz.nl

Francine van Vlijmen

junior associate

Francine specialises in Public Law and Spatial planning and Environmental law. She advises and litigates on matters such as public enforcement, government liability and zoning and planning procedures. Francine acts on behalf of businesses, in particular property developers, and local and regional authorities, such as municipalities and provinces. Furthermore, Francine is involved in real estate transactions with regard to Spatial planning and Environmental law.

Francine received her bachelor’s degree in Law from the Vrije University in Amsterdam. During her bachelor studies Francine also studied at the University of Oslo in Norway for one year. She obtained her master’s degrees in Public International Law and Administrative and Constitutional Law at the University of Leiden.

Additionally, Francine is active in one of the committees of the Young Bar Association of the Dutch Supreme Court.

Industry focus

  • Government
  • Real Estate

Publications

Select year:
Name Title Published in
Simon Olierook, Francine van Vlijmen Bestuursrechter toetst ‘vol’ of de betreffende planregel aan de Dienstenrichtlijn voldoet Gemeentestem (Gst.), augustus, afl. 7510, Gst. 2020/113
Simon Olierook, Francine van Vlijmen Bestuursrechter hanteert toets aan het evidentiecriterium bij de beoordeling of de betreffende planregel aan de Dienstenrichtlijn voldoet Gemeentestem (Gst.), augustus, afl. 7510, Gst. 2020/114
Indira Stolze, Francine van Vlijmen Naschrift bij Hof van Justitie van de Europese Unie 19 december 2019, ECLI:EU:C:2019:1112 Prejudiciële verwijzing. Richtlijn 2000/31/EG. Diensten van de informatiemaatschappij. Richtlijn 2006/123. Vrij verkeer van diensten) Gemeentestem (Gst.), april, afl. 7504, Gst. 2020/48
Francine van Vlijmen, Mark West Noot bij ABRvS 28 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:694 (Waterwet. Toepassing art. 6:22 Awb. Passeren gebreken. Motiveringsgebrek. Aanvulling benadelingscriterium) de Gemeentestem (Gst.), september 2018, Afl. 7477, Gst. 2018/124
Francine van Vlijmen, Mark West Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 17 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:115 (Handhavingsverzoek. Uitleg vergunningsvoorschriften. Kühne & Heitz-arrest) Gemeentestem (Gst.), juni 2018, Afl. 7473, Gst. 2018/83