Ruben Wiegerink
T+31 70 31 31 076
F+31 70 31 31 060
M+31 6 152 646 07
Ewiegerink@feltz.nl

VCARD LinkedIn Rechtsgebiedenregister

Sekretärin


Suzanne van den Berg
T +31 70 31 31 074
E vandenberg@feltz.nl

Ruben Wiegerink

Publikationen

Jahr wählen:
Name Titel Veröffentlicht in
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 7 mei 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3987 (Legessanctie. Actualiseringsplicht bestemmingsplan verlengd tot twintig jaar op grond van Besluit uitvoering crisis- en herstelwet) Belastingblad (BB), augustus, afl. 16, BB 2019/295
Ruben Wiegerink Noot bij Hoge Raad 21 juni 2019 ECLI:NL:HR:2019:1016 (Opbrengstlimiet rioolheffing is niet overschreden. Baggerkosten en onderhoudskosten van oevers mogen worden meegenomen) Belastingblad (BB), augustus, afl. 16, BB 2019/293
Ruben Wiegerink Noot bij Rb. Midden-Nederland 27 mei 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:2570, Belastingblad 2019/282 (Geen belang bij beroep omdat aanslag op grond van overeenkomst is gecompenseerd) Belastingblad (BB), juli, afl. 12, BB 2019/282
Ruben Wiegerink Noot bij HR 1 februari 2019 ECLI_NL_HR_2019_143 (Bekendmaking Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken (UAV 2012)) Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), 2019, nr. 7, TBR 2019/101
Ruben Wiegerink Noot bij Rb. Gelderland 15 mei 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:2075 (Geen bezwaarmogelijkheid tegen verrekening voorlopige teruggaaf. Rechtbank niet bevoegd te oordelen over afwijzing dwangsom) Belastingblad (BB), mei, Nr. 13, AWB 18/6130
Ruben Wiegerink Noot bij HR 26 april 2019 ECLI:NL:2019:2396 (Geen erfdienstbaarheid ontstaan door verjaring, zodat de gemeente precariobelasting mag heffen) Belastingblad (BB), juni, nr. 12, 2019/219
Ruben Wiegerink Belanghebbende krijgt geen dwangsom toegekend, omdat aannemelijk is dat verdagingsbrief (tijdig) naar het juiste adres is verzonden Belastingblad (BB), mei, Nr. 10, BB 2019/184
Ruben Wiegerink Noot bij HR 15 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:352 (Proceskostenvergoeding incidentele hoger beroep onjuist vastgesteld) Belastingblad (BB), april, nr. 9, BB 2019/166
Ruben Wiegerink Kroniek jurisprudentie belastingen lagere overheden 2018 Belastingblad (BB), april 2019, Afl. 6 & 7, BB 2019/99 en 2019/117
Ruben Wiegerink Noot bij Hoge Raad 15 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:142 (Netbeheerder belastingplichtig voor precariobelasting. Belastingplicht vergunninghouder is slechts om doelmatigheidsredenen) Belastingblad (BB), maart, Nr. 6, BB 2019/107
Ruben Wiegerink Noot bij Gerechtshof Den Haag 16 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:1990 (Bijwonen onderzoek ter zitting. Toch geen terugwijzing. Geen proceskostenvergoeding) Belastingblad (BB), maart, Nr. 6, BB 2019/112
Ruben Wiegerink Noot bij Rb Noord-Nederland 18 december 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:5217 (Toepassing hardheidsclausule is niet een voor beroep vatbaar besluit op grond van gesloten stelsel van rechtsmiddelen) Belastingblad (BB), februari, Nr. 7, BB 2019/123
Ruben Wiegerink Noot bij Rb Zeeland-West-Brabant 29 juni 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:3775 (Naheffingsaanslag parkeerbelasting is disproportioneel en onaanvaardbaar) Belastingblad (BB), februari, Nr. 5, BB 2019/89
Ruben Wiegerink Noot bij Rb Noord-Nederland 18 september 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:3708 (Procesbelang aanwezig? Geen proceskostenvergoeding ondanks schending hoorplicht) Belastingblad (BB), februari, Nr. 3, BB 2019/55
Ruben Wiegerink Noot bij HR 14 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2306 (Telefonisch horen in bezwaarfase. Telefonisch kan worden gehoord als het bestuursorgaan en de belanghebbende allebei vinden dat deze wijze van horen volstaat.) Belastingblad (BB), januari 2019, Afl. 2, 2019/39