Ronald Olivier
T+31 70 31 31 056
M+31 6 25 38 51 25
Eolivier@feltz.nl

VCARD LinkedIn Rechtsgebiedenregister

Sekretärin


Hélène Vreeswijk
T +31 70 31 31 051
E vreeswijk@feltz.nl

Ronald Olivier

senior associate

Ronald is a specialist in environmental law and enforcement law. His clients come from both the private sector and the public sector, and include regulators, environmental protection agencies and special interest groups. Because of this, he is skilled at assessing the various interests involved in a situation and quickly finding concrete and clear solutions for his clients. In cases of relationship breakdown, he builds bridges between the various positions to reach as favourable a result as possible.

He regularly represents companies (particularly in the chemical sector) that find themselves dealing with changing regulations and administrative and criminal enforcement measures by criminal prosecutors or Dutch regulators (including environmental protection agencies, the SZW Inspectorate, ILT and SODM). In addition, he assists provincial, regional and municipal bodies and environmental protection agencies with their enforcement activities. He is active in the energy law sector as well, often advising on and litigating administrative law and environmental law issues. He has extensive experience in matters relating to onshore and offshore gas production, biofuels, geothermal energy and wind energy.

After graduating from Leiden University with an LLM in Civil Law and an LLM in Constitutional Law and Administrative Law, Ronald worked at the Dutch law firm of Stibbe in Amsterdam for several years before bringing his expertise to Van der Feltz Advocaten in The Hague.

Ronald is the author of the article-by-article commentary in two parts of Kluwer’s Milieurecht Totaal: the Offshore Wind Energy Act and Chapter 17 of the Environmental Protection Act. He also writes the case annotations for various legal periodicals reporting on construction law cases (BR and TBR), administrative law cases (Gemeentestem) and others (OA).

He is a member of the subcommittee of the Dutch Wind Energy Association (NWEA) that handles environmental law issues arising out of onshore wind energy.

Industry focus

 • (Sustainable) energy
 • Industrial sector
 • Government

Areas of expertise

 • Constitutional and administrative law
 • Energy
 • Spatial planning and environmental law

Experience

Here are a few examples illustrating Ronald’s experience:

 • He has advised mining companies on onshore and offshore test drilling for natural gas and also litigated on their behalf
 • He has done the same regarding their production plans for natural gas production;
 • Large companies producing dangerous substances have retained his services to handle enforcement measures taken under environmental, safety and employment conditions legislation, including the Dangerous Substances Decree (BRZO), the ATEX directive, regulations relating to noxious emissions and unusual incidents, the Transport of Dangerous Substances Act, licensing requirements, environmental protection regulations (Activiteitensbesluit) and working conditions legislation;
 • He has assisted provincial, regional and municipal governments and environmental agencies with various enforcement activities relating to unlicensed discharges of highly alarming substances;
 • He has advised on the consequences of new environmental and other regulations, including emissions standards and sector-specific regulations applicable to a business;
 • He has also assisted with environmental permit applications.

Professional associations

 • Member of the Administrative Law Association (VAR)
 • Member of the Environmental Law Association
 • Member of the Dutch Energy Law Association (NeVER)
 • Member of the Construction Law Association (VBR)
 • Member of the Dutch Lawyers’ Association (NJV)
 • Member of the Leiden Legal Society (LJG)

Publikationen

Jahr wählen:
Name Titel Veröffentlicht in
Ronald Olivier Noot bij ABRvS 15 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1110 (De bouwvrijstelling geldt mogelijk niet bij de plantoets die voor een bestemmingsplan wordt opgesteld) Jurisprudentie Milieurecht, JM 2022/80
Ronald Olivier Noot bij ABRvS 24 november 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2627 (De ‘stikstofwinst’ van externe saldering mag alleen worden ingezet als [...] de stikstofneerslag [...] vermindert) Jurisprudentie Milieurecht, JM 2022/40
Ronald Olivier Noot bij Rb. Limburg 30 maart 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:2460 (De beslistermijn voor een aanvraag om wijziging of intrekking van een natuurvergunning is acht weken) Jurisprudentie Milieurecht, JM 2022/82
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 20 oktober 2021 (Natuurvergunning voor windpark De Pals wordt vernietigd, omdat de Vlaamse beoordelingsmethodiek volgens de Vlaamse rechter in strijd is met de Habitatrichtlijn) Jurisprudentie Milieurecht, alf. 2, februari 2022, JM 2022/26
Ronald Olivier Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 20 oktober 2021 (Een voorschrift inhoudende dat de natuurvergunning van rechtswege zou kunnen vervallen is in strijd met de wettelijke systematiek van de Nbw 1998 en de Wnb) Jurisprudentie Milieurecht, alf. 2, februari 2022, JM 2022/27
Ronald Olivier Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 1 september 2021 (Het is niet aanvaardbaar om in een voortoets of passende beoordeling in het kader van de interne saldering activiteiten mee te nemen in de referentiesituatie die al zijn beëindi Jurisprudentie Milieurecht (JM), november 2021, afl. 11, JM 2021/160
Ronald Olivier Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 4 augustus 2021 (De gemeenteraad van Bloemendaal mocht uitgaan van de versie van AERIUS die op het moment van vaststelling van het plan beschikbaar was) Jurisprudentie Milieurecht (JM), oktober 2021, afl. 9, JM 2021/131
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 31 maart 2021 (Een natuurtoestemming die als onderdeel van een omgevingsvergunning is verleend gaat op grond van art. 2.25 Wabo van rechtswege over op degene die het project uitvoert) Jurisprudentie Milieurecht (JM), 26 juni 2021, afl. 7, JM 2021/101
Ronald Olivier Noot bij Afdeling Bestuursrecht Raad van State 10 februari 2021 (Een na afloop van de verjaringstermijn betaalde dwangsom is onverschuldigd betaald) Gemeentestem (Gst.), juni, afl. 7532, Gst. 2021/69
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 27 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:175 Jurisprudentie Milieurecht (JM), mei, afl. 7511, JM 2021/72
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:105 (De minister heeft geen goede verklaring gegeven voor het verschil in uitkomst tussen de AERIUS Calculator en het SRM2-rekenmodel) Jurisprudentie Milieurecht (JM), maart 2021, afl. 3, JM 2021/40
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 20 januari 2021 (De afdeling zet het toetsingskader voor de intrekking van natuurvergunningen uiteen, waaronder het oordeel dat voor intern salderen sinds 1 januari 2020 geen natuurvergunning ver Jurisprudentie Milieurecht (JM), maart 2021, afl. 3, JM 2021/41
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 18 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2760 (Een natuurvergunning voor een veehouderij wordt geacht tevens te zijn verleend voor de daarmee gepaard gaande verkeersbewegingen) Jurisprudentie Milieurecht (JM), februari, afl. 2, JM 2021/26
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 6 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1184 (Vernietiging natuurvergunning herontwikkeling en exploitatie Radio Kootwijk vanwege nalaten beoordeling gevolgen (ook) in het licht van verbeter- of uitbreiding Jurisprudentie Milieurecht (JM), januari, afl. 1, JM 2021/10
Ronald Olivier Noot bij RvS 26 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:598 (Handhavend optreden tegen curator kan alleen in zijn hoedanigheid van beheerder van de boedel) Gemeentestem september, afl. 7511, Gst. 2020/121